Ideasta ratkaisuksi ja osaksi toimintaa

Palvelemme vuosikymmenten kokemuksella yrityksesi elinkaaren kaikissa vaiheissa, edustaen alan parasta suunnitteluosaamista ja laadukkaimpia tuotemerkkeja.

Taloudellisuus, toimintavarmuus, turvallisuus ja ymparistoystavallisyys ovat taman paivan teollisen toiminnan kulmakivia. Alan teravinta kehitysta edustavat laitteemme ja ratkaisumme auttavat saavuttamaan nama paamaarat, oli kyse laajoista prosessikokonaisuuksista tai yksittaisista laitteista. Sinulla on tarve - meilla on ratkaisu.

Oli kyseessä sitten uusi tehdashanke tai olemassaolevan tuotantoyksikön toiminnallinen parannus, lähdemme liikkeelle samoista perustiedoista. Tuotannon vaatimukset niin määrällisesti, kuin laadullisesti sekä halutut lopputulokset antavat suuntaa suunnitteluun. Vastaavasti aiemmin haasteiksi koetut asiat pyritään kartoittamaan suunnittelua varten.


  Perustuen lähtötietoihin ja kartoitukseen tuotannossa, laadimme ehdotuksen vaihtoehtoineen ja optioineen. Tämän pohjalta suunniteltavan kokonaisuuden toiminnallisuudet ja hyödyt on helpompi tunnistaa ja vertailla teknistä sopivuutta olemassaolevan lay-outin ja tavotteiden kanssa. Alustavat investointikustannukset ja hyötylaskelmat antavat tukea päätöksentekoon.


   Laitteiden soveltuvuus ja vaativien materiaalien käsiteltävyys voidaan todentaa testaamalla. Vaihtoehtoisesti erä testattavaa materiaalia voidaan joko lähettää laitevalmistajalle sopivan konetyypin valitsemiseksi tai asentaa testikone tuotantoympäristöön, jolloin toimintaa voidaan kokeilla pidempi ajanjakso oikeassa ympäristössä.Testaus auttaa varmistumaan suositeltujen ratkaisujen toimivuudesta, oikeasta mitoituksesta sekä suorituskyvystä pitkällä aikavälillä.


    Perustuen testien tulokseen sekä asiakkaan arvioihin tulevasta, tarvittavat laitteet ja niihin liittyvät oheislaitteet sekä rakennelmat mitoitetaan vastaamaan nykyistä ja tulevaa tarvetta. Usein laitevalinnassa päädytään perinteistä taulukkokapasiteettia suurempiin yksiköihin johtuen haastavasta materiaalista tai korkeasta käyttöasteesta.Yksityiskohtainen järjestelmäsuunnittelu apulaitteineen antaa mahdollisuuden tarkkaan kustannusarvioon ja selkeät määritykset tarvittaviin ulkopuolisiin investointeihin.


     Oli kyseessä sitten uusi tai vanha rakennus, pyrimme minimoimaan käytettävän tilan ja hyväksikäyttämään mahdollisuuksien mukaan rakennuksen kanaaleita tai korkeutta. Tavoitteena on vähentää ylimääräistä liikennettä ja tavaraa tuotantotiloissa parantaen turvallisuutta ja tehokkuutta.Suunnittelussamme huomioimme vaatimukset automaation ja älykkäiden ratkaisujen suhteen. Tarjoamme mahdollisuuden liittää laitteistot tehdasautomaatioon tai etävalvonnan piiriin, jolloin tarve erillisille tarkastuksille vähenee ja toimintaa voidaan valvoa tehokkaasti.


      Ota yhteyttä, niin suunnittelemme sinulle parhaan ratkaisun.

       Keskitetty lastujen ja leikkuunesteen käsittely

       Automaattinen Lastujen ja Leikkuunesteiden käsittely

       Öljysumun erotus työstökoneen ilmasta

       Elektrostaattinen öljynerotus

       Hiomajätteen briketöinti

       Emulsiopitoisen hiomajätteen briketöinti

       Lastunkäsittely miehittämättömässä tuotannossa

       Lastunkäsittely osana tuotantoautomaatiota