Luotettavat toimitukset

Tarvittaessa toimitamme järjestelmät täysin valmiiksi asennettuina. Hoidamme myös laitteistojen käyttöönoton ja koulutuksen.

Olemme toimittaneet teollisuuden tarpeisiin erilaisia järjestelmiä ja laitteita jo vuosikymmenten ajan, joten osaamme tehdä asiakkaidemme elämästä helpompaa luotettavalla, luovalla ja tehokkaalla palvelullamme.

Ota yhteyttä

Suunnittelu ja laitevalinnat

Riippuen lähtötilanteesta – rakennetaanko uutta vai modernisoidaanko vanhaa tehdasta – käymme asiakkaidemme kanssa läpi tavoitteet ja rajoitteet koskien tulevaa hanketta. Tyypillisiä kriteerejä ovat tuotannon käyntiaika, tavoiteltu automaatioaste, puhtaus- ja laatuvaatimukset sekä turvallisuus ja tehokkuus.

Lähtötietojen pohjalta teemme esisuunnittelun halutusta ratkaisusta alustavine laitevalintoineen. Prosessin tarkentuessa luomme myös lopulliset toimitussuunnitelmat. Suunnittelu tehdään yhdessä rakennussuunnittelun ja muiden teknologiatoimittajien kanssa siten, että tuotannon kokonaisuus toimii mahdollisimman hyvin yhteen.

Suunnittelun lopputuloksena syntyvät mitoituslaskelmat, asennuskuvat sekä sähkö- ja putkistosuunnitelmat eri tuotantolaitteiden ja -järjestelmien yhteensovittamiseksi.

Projektinhallinta, asennusvalvonta ja käyttöönotot

Hoidamme toteutusvaiheen hallinnoinnin ja valvonnan. Useista laitteista koostuvien kokonaisuuksien valmistaminen, testaaminen ja yhteensovittaminen systemaattisesti ja suunnitellusti on aikataulujen pitävyyden kannalta olennaista.

Järjestelmätoimitusten synkronointi mahdollisten rakennustöiden ja muiden laitetoimitusten kanssa vaatii kommunikointia monien tahojen kanssa sekä ennakointia mahdollisten riskien minimoimiseksi.

Olemalla aktiivisesti mukana asennusvalvonnassa ja käyttöönotoissa varmistamme toimitusten onnistumisen ja sujuvan siirron tuotannon käyttöön. Yhteistyö eri sidosryhmien ja laitetoimittajien kanssa jo etukäteen mahdollistaa kitkattoman yhteistyön asennusvaiheessa.

Koulutamme käyttöönoton yhteydessä asiakkaamme henkilöstön ongelmatilanteiden ratkaisuun, jolloin mahdolliset katkot saadaan ratkaistua nopeasti.

Varaosat ja tekninen tuki

Monet toimittamistamme järjestelmistä ja laitteista ovat olleet käytössä jopa vuosikymmeniä. Laitteet kuitenkin kuluvat käytössä ja vaativat säännöllistä huoltoa. Meiltä löytyy varaosat sekä tekninen tuki kunnossapitoon ja ongelmatilanteiden hoitoon.

Mahdolliset muutokset järjestelmissä – kuten laajennukset tai kapasiteetin nostot – ovat tyypillisiä tehdasympäristöissä. Tarjoamme asiantuntemustamme suunnitteluun ja muutosten toteutukseen sekä modernisointeihin, jotta kokonaisuus palvelee mahdollisimman hyvin tuotannon kehittyviä vaatimuksia.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin suunnittelemme sinulle parhaan ratkaisun.