Metallilastujen briketöinti

Tyyppillisen metallinbriketöintijärjestelmän etuina ovat leikkuunesteen erottuvuus, kuljetus- ja varastointitarpeen oleellinen väheneminen, lastujen arvon nousu sekä materiaalin uudelleenkäytön helpottuminen.

Useimmat lastut soveltuvat sellaisenaan tai murskattuna briketöintiin. Teemme kuitenkin tarvittaessa testibriketöinnin lopputuloksen varmentamiseksi. Peruskoneiden kapasiteetit on esitelty oheisessa esitteessä.

Hiomajätteen briketöinti

Hiomajätteen yleisesti korkea nestepitoisuus ja toisaalta pieni tiheys ovat hiomajätteen briketöintiä puoltavia seikkoja. Öljyn tai vesipohjaisen leikkuunesteen palauttaminen käyttöön sekä jätemateriaalin tilavuuden pienentyminen jopa kymmenesosaan ovat oleellisia tekijöitä. Suoritamme koebriketöintiä myös hiomajätteelle.

Muut materiaalit

RUF valmistaa briketöintikoneita paitsi metallin, myös puumateriaalin sekä muiden materiaalien kuten muovin, paperin, styroksin jne. briketöintiin.

Briketöitäessä materiaalin tilavuus pienenee, jolloin myös sen käsittelyyn ja varastointiin tarvittava tila pienenee. Tuotantotilat pysyvät siistimpänä kun kuivat briketit voidaan kerätä hallitusti. Automaattinen prosessi vapauttaa henkilöstön tuottavampiin tehtäviin.
Erityisesti värimetallien osalta briketöinti mahdollistaa raaka-aineen käytön suoraa uudelleensulatuksessa. Hyvitys jo käsitellystä raaka-aineesta on luonnollisesti korkeampi.
Briketöitäessä lastuista puristuu irti niihin jäänyt leikkuuneste, mikä voidaan suodattaa ja palauttaa tuotantoon. Tällöin arvokkaita öljyjä ei kulu hukkaan metallijätteen mukana ja vastaavasti romumetallin jäteluokitus paranee öljypitoisuuden pienentyessä.
Materiaalista riippuen, briketöintitestit voidaan toteuttaa joko vuokrakoneella asiakkaan tiloissa sovitun ajanjakson aikana tai vaihtoehtoisesti lähettämällä briketöitävää materiaalia tehtaalle kokeita ja oikeantyyppistä laitevalintaa varten. Valmiit briketit palautetaan halutessa asiakkaalle.
Materiaalien fysikaaliset ominaisuudet, sisäiset jännitykset, kosteus ja muoto vaikuttavat briketöinnin parametreihin. Testimateriaalilla voidaan valita sopiva konetyyppi ja sen ominaisuudet parhaan lopputuloksen saamiseksi.
Testauksen perusteella pystytään kartoittamaan kapasiteetti ja mahdolliset apulaitteet tehokkaan toiminnan takaamiseksi. Briketöinti vaatii syötettävältä materiaalilta tasalaatuisuutta, minkä vuoksi materiaali usein murskataan ennen syöttöä briketöitäväksi. Lisäksi hissilaitteet tai kuljettimet toiminnan automatisoimiseksi ovat yleisiä osia ratkaisukokonaisuudessa.
Konepajoissa työstettävät teräkset, valurauta, hiomajäte sekä eri värimetalleista syntyvä työstöjäte voidaan briketöidä. Lisäksi erilaisia orgaanisia materiaaleja on mahdollista käsitellä. Yksittäisten sovellusten toimivuus voidaan selvittää testaamalla koe-erä materiaalia.

Ota yhteyttä, niin suunnit-
telemme sinulle parhaan ratkaisun.