Elektrostaattinen öljysumunerotus ilmanpuhdistuksessa

Industrial Trading Helsinki Oy on toimittanut kotimaiselle raskaiden kappaleiden koneistamiseen erikoistuneelle asiakkaalle pitkän yhteistyön aikana teknologiaa lastujen ja leikkuunesteiden käsittelyyn. Taustan puolesta yritysten toiminta oli tuttua toisilleen, joten keskustelussa nousi esiin uusi asia: Haasteeksi oli muodostunut imutelaporauksessa syntyvän öljysumun erottelu koneen työtilan poistoilmasta ja estää öljysumun kulkeutuminen hengitysilmaan ja ympäristöön. Aiemmin käytössä ollut vanhempaa tekniikkaa, jonka tehokkuus ja suorituskyky heikentynyt ikääntymisen myötä. Tavoitearvot poistoilman öljypitoisuudelle olivat erittäin tiukat. Tähän lähdettiin yhteistyössä hakemaan ratkaisua.

Tekninen ratkaisu – työtilan ilma puhdistetaan nykyään elektrostaattisella öljysumun suodatuslaitteella. Ilma imetään työtilasta putkistoa pitkin erilliseen suodatinkonttiin, jossa se kulkee elektrostaattisen suodattimen läpi. Suodatettava ilmamäärä on n. 14 400 m3/h ja tuotantokone käytössä ympäri vuorokauden. Suodattimessa ilmassa olevat öljypisarat ionisoidaan ja kerätään vastakkaisen varauksen omaaville keräyslevyille. Puhdas ilma johdetaan ulos ja kerätty öljy otetaan talteen.

Lopputulos – Suodatin täytti sille asetetut kriteerit erinomaisesti. Suodattimen poistoilmasta mitattu öljypitoisuus ilmassa alitti 2 mg/m3. Vertailukohtana aiempaan tilanteeseen keräystehokkuus kasvoi n. 80%:sta n. 99%:iin, mikä tarkoittaa huomattavaa parannusta tilanteeseen. Jälkeenpäin tehdyt tarkastusmittaukset osoittavat suorituskyvyn säilyneen tavoitetasolla.

Puhtaampaa ilmaa työtiloihin ja ympäristöön

Ota yhteyttä, niin kerromme eri vaihtoehdoista ilmansuodatukseen!