Briketöinti ratkaisuna hiontanesteen talteenottoon

Salossa toimiva Jame-Shaft Oy investoi hiomajätteen briketöintikoneeseen keväällä 2021. Laitteen tehtävänä on puristaa hiomakoneilta tuotavasta hiomajätteestä tiiviitä ja kuivia metallibrikettejä sekä kerätä talteen hiomajätteestä erottuva lastuamisneste.

Tuotannossa on useita hiomakoneita, joten hiomajätettä syntyy jatkuvasti. Hiomajätteeseen sitoutuu huomattavia määriä lastuamisnestettä, joka briketöimällä saadaan erotettua hiomajätteestä. Briketöity materiaali saadaan hyödynnettyä uudelleen raaka-aineena.

Toimintaperiaate ja hyödyt

Hiomajäte tuodaan briketöintikoneelle kippikonteilla, joiden sisältö kaadetaan koneen syöttösuppiloon. Syöttösuppilon täyttyessä riittävästi aloittaa kone automaattisen työkierron ja puristaa säädetyillä parametreilla hiomajätteen kasaan tiiviiksi ja lujaksi briketiksi, nesteen puristuessa erilleen. Neste pumpataan joko erilliseen säilytysastiaan tai suoraa suodattimelle, josta se voidaan palauttaa käyttöön. Kun hiomajätteen määrä syöttösuppilossa vähenee, pysäyttää kone toiminnan ja jää odottamaan uutta täyttöä automaattiseen odotustilaan.

Prosessoinnin ansiosta hiontaneste saadaan otettua talteen ja suodatettua, minkä jälkeen se on mahdollista palauttaa koneille uudelleen käyttöön. Koska vuositasolla kierrätettävä nestemäärä on arviolta 50 m3, uutta emulsiotiivistettä säästyy (5 % pitoisuudella) 2500 litraa.

Hiomajätebriketit voidaan suhteellisen kuivina toimittaa jatkokäsiteltäväksi muun metalliromun ja lastujen tapaan, minkä seurauksena säästöä syntyy jätemaksujen osalta ja kuormitus ympäristöön pienenee.

Yhteenveto

Briketöimällä hionnassa syntyvää jätettä saadaan seuraavia hyötyjä:

  • Hiontanestettä talteen jopa 50 000 litraa vuodessa
  • Teräksinen hiomajäte saadaan talteen kuivana ja kiinteänä kappaleena
  • Laitteen toiminta automaattista, käynnistyy kun materiaalia tuodaan käsiteltäväksi
  • Turvallinen järjestelmä, vähäinen kunnossapitotarve
  • Ympäristökuormitus pienenee

Oheinen video esittää hiomanesteen kerääntymisen puristuksessa koneen nestealtaaseen, josta pumppu siirtää sen automaattisesti eteenpäin joko keräysastiaan tai suodattimelle.

RUF - briketöintilaitteet

Saksalainen RUF on briketöinnin teknologiaedelläkävijä, jolla on vuosikymmenten kokemus eri materiaalien ja koostumusten briketöinnistä. Hiomajätteen erottelu emulsiosta ja öljystä on tyypillinen sovellus konepajoissa, jolla saadaan parannettua niin taloudellista tehokkuutta, kuin kuormitusta ympäristölle.

Sludge Briquetting System – RUF Briquetting Systems (ruf-briquetter.com)

Syntyykö teillä paljon hiomajätettä?

Jätä yhteystietosi, niin suunnittelemme minkälainen ratkaisu teille sopii.