Smart technology Hub - Tulevaisuuden tehdas

Wärtsilä rakentaa Vaasan Vaskiluotoon uuden Smart Technology Hub -tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskuksen. Smart Technology Hub on seuraava, konkreettinen askel Wärtsilän älykkään merenkulun ja älykkään energia-alan visioissa.

Wärtsilä investoi hankkeeseen 83 miljoonaa euroa, joka kohdistetaan keskuksen moderniin testaus- ja tuotantoteknologiaan. Smart Technology Hubiin liittyvä kokonaisinvestointi tulee olemaan jopa 230 miljoonaa euroa, joka koostuu toimisto- ja tehdasrakennuksista, logistiikasta sekä infrasta.

”Smart Technology Hub on tulevaisuuden tuotantolaitos, jossa joustavat valmistusjärjestelmät ja robotiikka ovat keskeisessä roolissa. Hub tulee myös olemaan olennainen osa Wärtsilän kolmiulotteisen tulostamisen ekosysteemiä. Sovellamme edistyneitä ja joustavia valmistusprosesseja mukautuaksemme markkinoiden jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin tehokkuudesta tinkimättä.”

Lähde: Mikä on Smart Technology Hub – Wärtsilä – Smart Technology Hub

Tekninen toteutus

Osana tätä tuotantoinvestointia ratkaistiin koneistuksen lastuamisnesteen hallinta sekä syntyvän metallilastun käsittely. Koska valmistettavat kappaleet ovat kooltaan erittäin suuria, on järjestelmä mittakaavaltaan ja kapasiteetiltaan suurimpia Suomeen toimitettuja.

Lastuamisnesteen vaatimuksena on moottorikomponenttien valmistuksessa riittävä puhtaustaso sekä järjestelmän kyky toimittaa riittävästi nestettä suurille koneille. Konekohtaiset nestetarpeet ovet jopa yli 500 litraa minuutissa; Tämä määrä täytyy siis pystyä suodattamaan, pumppaamaan koneelle, sekä palauttamaan suodatukseen jatkuvatoimisesti. Vastaavasti koneistuksessa syntyvät lastumäärät ovat huomattavia jo kappaleiden fyysisen koon vuoksi. Kuten nesteet, myös lastut on saatava poistettua tuotantokoneilta tehokkaasti.

Suodatus ja ilmanpuhdistus

Ratkaisuksi valittiin järjestelmä, jossa neste toimitetaan kaikille työstökoneille keskitetyltä vakuumisuodattimelta vakiopaineistettua putkistoa pitkin. Tehdaskohtaisesti suunnitellussa putkistossa ylläpidetään säädön avulla haluttu paine, joka takaa nesteen riittävän saatavuuden kaikille linjaan liitetyille koneille. Nestettä pidetään paluuputkiston avulla jatkuvassa kierrossa, jolloin vältytään sen seisahtumiselta, laadun heikkenemiseltä ja tukosten muodostumiselta järjestelmään. Pitoisuutta ja parametrejä voidaan halutessa seurata reaaliaikaisesti. Järjestelmä analysoi nesteen ominaisuuksia automaattisesti ja ylläpitää sen pitoisuutta asetettujen säätöjen mukaisesti.

Lämmennyt neste, jatkuva liike ja metallipartikkelit nesteen joukossa aiheuttavat höyryyntymistä sekä tankissa oleva ilman sumuuntumista. Emulsiosumun levitessä tankin ulkopuolelle se aiheuttaa ajan myötä pintojen tahraantumista ja likaantumista. Laitteisto on varustettu kahdella emulsiosumuerottimella, jotka jatkuvalla käytöllä imevät ja puhdistavat suodatintankin ilmaa. Eroteltu neste palautetaan suodatettavaksi kiertoon ja tehdastiloihin vapautuu ainoastaan puhdasta ilmaa.

Lastujen käsittely

Syntyvät lastut palautetaan koneilta likaisen leikkuunesteen mukana erilliseen keräilytankkiin. Ennen siirtoa putkistoon, lastut murskataan työstökoneella riittävän pieneksi ja suuren nestemäärän mukana pumpataan paluuputkistoon. Säännöllisin väliajoin paluuputki huuhdellaan suurella kertamäärällä nestettä, joka muodostaa painovoiman myötä liike-energialtaan voimakkaan virtauksen vieden mukanaan paluuputkeen kertyneet lastut.

Selkeytystankissa lastut painuvat pohjalle, mistä kolakuljetin siirtää ne edelleen jatkokäsiteltäväksi briketöintikoneelle. Briketöitäessä nesteet saadaan puristettua erilleen lastuista ja palautettua suodattimelle ja kiertoon. Vastaavasti lastut saadaan siirrettyä kuivina briketteinä metallinkeräysastiaan. Selkeytystankkiin palaava likainen neste siirtyy vakuumisuodattimelle puhdistettavaksi, jossa nestettä jatkuvasti kierrätetään suodatinkankaan, magneettierottimen ja öljynerottimen läpi varmistaen sen laatutason säilyminen.

 

Hyödyt

Järjestelmä on rakennettu uuden sukupolven tehtaaseen yhdistämällä parasta tekniikkaa alan kärkitoimittajilta. Kokonaisuuden kautta saavutetaan:

 • Korkea automaatioaste ympärivuorokautisen (ja ympärivuotisen) tuotannon tueksi
 • Energiatehokas tapa siirtää sekä lastut ja nesteet käsittelyalueelle ilman erillistä pumppausta
 • Minimoitu hukka nesteen kulutuksessa – Lastut kuivana lavalle briketteinä
 • Vähäinen kunnossapitotarve laitteiston osalta, nesteen jatkuva ylläpito
 • Siisti ja turvallinen tapa käsitellä aineita – materiaalit kulkevat suljetuissa putkistoissa, säiliöiden poistoilma suodatetaan
 • Käsittely tapahtuu erillisessä tilassa – Tuotantotilojen yleinen puhtaus parempi kuin aiemmin

Ratkaisussa käytetyt tuotemerkit

 • Mayfran – Mayfran- Suodatinlaitteet ja Viavent- teknologia lastujen ja nesteiden siirtoon
 • RUF – Metallilastujen briketöinti ja nesteen palautus suodattimelle
 • Erdwich – Lastujen murskaus koneella ennen pumppausta palautusputkistoon
 • MKR – Öljynerotuslaite leikkuunesteen jatkuvassa puhdistuksessa
 • Filtermist – Leikkuunestetankin  poistoilman suodatus varmistaa tilojen pysymisen siistinä

 

 

 

 

 

Lastujen ja leikkuunesteen kokonaisratkaisut

Ota yhteyttä - Kerromme enemmän vaihtoehdoista!