Lastunkäsittely pullonkaulana miehittämättömässä tuotannossa

Tamperelainen Jonemet Työstötekniikka Oy investoi vuodenvaihteessa 2020-2021 Automatisoituun lastunkäsittelylaitteistoon. Yritys valmistaa kappaleita robotisoidussa tuotantosolussa, joka mahdollistaa automaattisen työstön esim. viikonlopun yli.

Haasteena automaattiselle tuotannolle muodostui runsas lastumäärä. Lastukontit täyttyivät yli ja pitkän automaattisen tuotantojakson jälkeen kuljetin oli purkanut kasan lastuja lattialle, mikä vaati ylimääräistä siivousta.

Yhdessä asiakkaan kanssa kartoitettiin vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia lastujen käsittelyn automatisointiin. Koska tilansäästö oli yksi tavoitteista, päädyttiin lastujen briketöintiin. Teknisenä vaatimuksena briketöinnille on lyhyt lastunpituus, minkä vuoksi järjestelmään lisättiin murskainyksikkö. Pitkät sorvilastut murskataan ja syötetään briketöintikoneelle puristusta varten. Prosessoimalla lastut saadaan tilavuus moninkertaisesti pienemmäksi, jolloin pitkätkään tuotantojaksot eivät aiheuta pullonkauloja lastuvirtaan.

Murskain varustettiin kaatoaukolla, jolloin lastujen tuonti kippikontilla on mahdollista myös muilta stand-alone koneilta. Murskain käynnistyy automaattisesti, kun sinne syötetään materiaalia ja  vastaavasti briketöintikone käynnistyy, kun riittävä määrä lyhyttä lastua on syöttösuppilossa valmiina käsiteltäväksi.

Järjestelmän ominaisuudet:

  • Lastunmurskain valitulla seulakoolla ja automaattisella käynnistyksellä lastuja syötettäessä
  • Integraatio brikettikoneeseen – Murskain saa käynnistysluvan brikettikoneelta
  • Kuljetin siirtää murskatut lastut briketöitäväksi – Kone käynnistyy kun syötettävää materiaalia on riittävästi
  • Valmiit briketit puretaan seinän läpi keräysastiaan

Hyödyt:

  • Lastujen automaattinen käsittely ja purku briketteinä keräysastiaan
  • Pieni tilavuusvaatimus verrattuna lastuihin
  • Pitkät automaattiset tuotantojaksot ja vähäinen manuaalisen työn tarve

Voisiko tämä toimia meillä?

Jätä yhteystietosi, niin suunnittelemme kanssasi ratkaisun automaattiseen lastujenkäsittelyyn tarpeen mukaisesti.